Wanita Cantik Dan Pria Seksi: August 2012

Wednesday, 22 August 2012

PERANG SAUDARA

PERANG SAUDARA

 374 Dari Tsauban r .a. katanya : "Rasulullah s.a. w. bersabda : "Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku bumi dalam bentuk kecil, lalu aku dapat melihat negerinegeri timur dan barat. Dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya ke negeri-negeri yang diperlihatkan kepadaku. Dan diberikan kepadaku dua simpanan kekayaan, yang merah dan yang putih. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Tuhanku supaya umatku tidak dibinasakanNya dengan kemarau yang merata, dan tidak dikuasakan kepada mereka musuh dari luar bangsa mereka sendiri, lalu musuh itu menghancurkan kekuatan (kekuasaan) mereka. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berfirman : "Hai Muhammad ! Sesungguhnya Aku, apabila sudah mengambil Suatu keputusan maka sesungguhnya itu tidak dapat ditolak. Dan sesungguhnya Aku memberikan untuk umat engkau bahwa tidak akan membinasakan mereka dengan kemarau yang merata, dan tidak akan menguasakan kepada mereka musuh dari luar ba ngsa mereka sendiri", yang akan menghancurkan kekuatan (kekuasaan) mereka, walaupun telah berkumpul menghadapi mereka dari segala penjuru. Hanyalah mereka akan membinasakan sesamanya dan mereka menawan sesamanya (perang saudara). " -wanita-istricantik.com-

PEMBUNUHAN BESAR-BESARAN

PEMBUNUHAN BESAR-BESARAN

373. Dan Abu Hurairah r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda : "Tiada akan terjadi kiamat sebelum banyak haraj." Mereka bertanya : "Apakah haraj itu, ya Rasulullah ?" Beliau menjawab : ''Pembunuhan, pembunuhan." -wanita-istricantik.com-

PERANG ANTARA DUA GOLONGAN YANG BESAR

PERANG ANTARA DUA GOLONGAN YANG BESAR

 372. Dan Abu Hurairah r,a. katanya : "Rasulullah s.a. w. bersabda: "Tiada akan terjadi kiamat, sebelum timbul peperang an antara dua golongan (pasukan) yang besar, dalam medan perang yang luas, sedang seruan keduanya satu (satu bunyinya).' -wanita-istricantik.com-

PEMBUNUH DAN YANG TERBUNUH MASUK NERAKA

PEMBUNUH DAN YANG TERBUNUH MASUK NERAKA

 371 dari abu bakrah ra katanya : rasulullah saw bersabda : apabila berhadapan (berkelahi ) dua orang muslim dengan pedang masing masing. maka yang membunuh dan yang terbunuh, keduanya masuk neraka. " saya bertanya : tentu ada orang yang akan bertanya : ya rasulullah ! pembunuh ini (sudah sewajarnya masuk neraka), tapi bagaimana dengan orang yang terbunuh ? Nabi menjawab : sesungguhnya orang yang terbunuh itu bermaksud hendak membunuh kawannya -wanita-istricantik.com-

APABILA KEKALUTAN TELAH TERJADI

APABILA KEKALUTAN TELAH TERJADI

 369. dari abu hurairah ra katanya : rasulullah saw bersabda : nanti akan terjadi kekacauan. orang yang duduk di masa kekacauan itu lebih baik dari orang yang berdiri. orang yang berdiri di masa kekacauan itu lebih baik dari orang yang berjalan. orang yang berjalan di masa itu lebih baik dari orang yang berlari. siaoa yang menghadapinya akan diserangnya. siapa yang memperoleh tempat berlindung di masa kekacauan itu maka hendaklah dia berlindung disitu

370. dari abu bakrah ra katanya : rasulullah saw bersabda : sesungguhnya akan terjadi beberapa kekacauan. ketahuilah sesudah itu terjadi pada kekacauan. orang yang duduk di masa kekacauan itu lebih baik dari orang yang berdiri. orang yang berjalan biasa di masa kekacauan itu lebih baik dari orang yang berlari kepadanya. ketahuilah apabila kekacauan itu telah terjadi, maka siapa yang mempunyai onta hendaklah dia menghubungi ontanya, dan siapa yang mempunyai kambing maka hendaklah dia menghubungi kambingnya dan siapa yang mempunyai tanah, maka hendaknya dia menghubungi tanahnya. seorang laki laki bertanya : ya rasulullah, bagaimana pendapat engkau terhadap orang yang tiada mempunyai onta, tiada mempunyai kambing dan tiada mempunyai tanah ? nabi menjawab : diambilnya pedangnya, lalu ditumbuknya mata pedang itu dengan batu, kemudian dia menyelamatkan dirinya kalau bisa selamat. Ya Allah ! telah kusampaikan, ya Allah. Telah kusampaikan ya Allah ! Telah kusampaikan. " seorang laki laki bertanya : ya rasulullah ! bagaimana pendapat engkau kalau kiranya saya dipaksa sehingga saya terlibat kepada salah satu dua barisan yang bertentangan, lalu seorang laki laki (golongan lain) menetak saya dengan pedangnya atau datang panah membunuh saya ? nabi menjawab : orang itu (yang menetak dengan pedang atau melepaskan anak panahnya) akan kembali membawa dosanya dan memikul dosa engkau dan dia menjadi isi neraka -wanita-istricantik.com-

TERJADINYA KEKALUTAN

TERJADINYA KEKALUTAN

368. dari usamah ra katanya : bahwa nabi saw menaiki benteng benteng madinah, kemudian beliau bertanya : adakah kamu melihat apa yang kulihat ? sesungguhnya aku melihat tempat turun kekacauan (kekalutan ) di cela cela rumah kamu seperti tempat turun hujan -wanita-istricantik.com-

BAHAYA MENGANCAM APABILA KEJAHATAN BERKEMBANG

BAHAYA MENGANCAM APABILA KEJAHATAN BERKEMBANG

 367. Dari Zainab binti Jahsi katanya: "Bahwa Nabi s.a. w. bangun dari tidurnya dan beliau mengucapkan : Tiada Tuhan selain Allah ! Malang (celaka) bangsa Arab karena bahaya yang sesungguhnya telah dekat. pada hari ini di buka tembok yang menutup ya`jud dan ma`jud. serupa ini. " saya bertanya : Ya rasulullah adakah kita akan binasa semuanya sedang di antara kita ada orang orang yang baik ? . nabi menjawab : ya apabila kejahatan sangat banyak -wanita-istricantik.com-

DUA NABI PALSU

DUA NABI PALSU

selain memiliki mukjizat mampu menafsirkan mimpi, nabi muhammad saw juga diberi mukjizat oleh Allah, dengan ilham pemberitaan tentang masa depan melalui mimpi mimpi beliau

364. dari ibnu abbas ra katanya : musailamah al kazzab ( seorang yang mendakwakan dirinya Nabi) datang ke madinah di masa hidup Nabi saw dan dia mengatakan : kalau seandainya muhammad memberikan kekuasaan kepada saya sepeninggalnya, niscaya saya akan mengikutnya ' dia datang ke madinah bersama orang banyak yang menjadi pengikutnya. Nabi saw menerimanya dan bersama Nabi turut tsabit bin Qais bin sammas. di tangan Nabi saw ada sepotong pelepah kurma. Nabi berdiri berhadapan dengan musailamah dan rombongannya. nabi bersabda : kalau kiranya engkau meminta kepadaku sepotong pelepah tamar ini aku tidak akan memberikannya dan aku tidak akan melanggar perintah Allah berkenaan dengan engkau. sesungguhnya kalau engkau nanti telah pergi, niscaya Allah akan menghabiskan pengikut engkau. sesungguhnya aku telah melihat engkau dalam mimpi yang diperlihatkan kepadaku tentang keadaan engkau sepanjang yang kulihat. inilah tsabit yang akan menjawab perkataan engkau mewakili aku ' kemudian nabi berangkat meninggalkan musailamah. ibnu abbas berkata : lalu bertanya tentang perkataan nabi : sesungguhnya engkau telah kulihat apa yang telah diperlihatkan kepadaku' abu hurairah menceritakan kepada ku bahwa Nabi saw mengatakan : ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat dua buah gelang tangan dari emas, lalu keadaan keduanya sangat menggusarkan aku, kemudian diwahyukan kepadaku dalam tidur (mimpi) supaya dihembuskan keduanya, lalu aku hembus dan keduanya terbang. aku mena'birkan keduanya itu dengan dua orang pendusta (nabi palsu) yang lahir (berpengaruh) sesudahku, yang seorang adalah dari suku ansi penduduk shan;a (yaman) dan seorang lagi musailamah penduduk yamamah 

365 Dan Samurah bin Jundab r .a, katanya : "Nabi s.a. w. apabila telah selesai sembahyang Subuh, beliau menghadapkan mukanya kepala orang banyak dan mengatakan : "Adakah salah seorang di antara kamu yang bermimpi malam tadi. " -wanita-istricantik.com-

SIKSAAN MENIMPA SEMUANYA

SIKSAAN MENIMPA SEMUANYA

 366. Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya : "Rasulullah s.a.w. bersabda : "Apabila Allah hendak menimpakan siksaan kepada suatu kaum, siksaan itu menimpa segenap orang yang ada dalam kaum itu, kemudian mereka dibangkitkan (di hari kiamat) menurut amal mereka (buruk atau baik). " -wanita-istricantik.com-

HIJRAH KE MADINAH DAN PERANG UHUD

HIJRAH KE MADINAH DAN PERANG UHUD

363. Dari Abu Musa r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda : 'Aku bermimpi di waktu malam, bahwa aku hijrah (pindah) dari Makkah kepada suatu negeri yang di situ banyak pohon korma. berat dugaanku, bahwa negeri itu Yamamah atau hajar, tetapi yang sebenarnya kota Yatsrib. Aku melihat dalam mimpi ku mengacungkan pedang lalu patah di tengah. Ta'birnya ialah pukulan menimpa kaum Muslimin di hari perang Uhud. Kemudian aku acungkan sekali lagi, lalu baik kembali sebagai semula. Maka ta'birnya ialah kemenangan yang diberikan oleh Allah dan persatuan kaum Muslimin. Dan aku bermimpi pula melihat seekor sapi jantan dan (kebijaksanaan) Allah amat baik. Ta'birnya ialah beberapa orang beriman (yang syahid) di hari peperangan Uhud. Dan yang amat baik itu ialah kebaikan yang diberikan Allah sesudahnya dan pahala karena bersifat benar, yang dikurniakan Allah sesudah hari perang Badar." -wanita-istricantik.com-

MENDAHULUKAN YANG LEBIH TUA

MENDAHULUKAN YANG LEBIH TUA

362. dari abdullah bin umar ra katanya : rasulullah saw bersabda : aku bermimpi diwaktu malam, bersugi (membersihkan gigi) dengan sugi, dua orang laku laku meminta sugi itu kepadaku, yang seorang lebih tua dari yang lain. aku berikan kepada yang lebih muda diantara keduanya, lalu ada yang mengatakan : kepada yang lebih tua , maka kuberikan kepada yang lebih tua-wanita-istricantik.com-

MIMPI MELIHAT NABI MUHAMMAD

MIMPI MELIHAT NABI MUHAMMAD

358 Dari Abu Hurairah r.a. katanya : Rasulullah bersabda : "Siapa yang bermimpi melihatku di waktu tidur, sesungguhnya dia telah melihatku (dalam rupa yang sebenarnya), karena syeitan tidak dapat merupakan dirinya serupa aku. 

359 Dari Jabir r,a. katanya : "Datang orang Arab dusun kepada Rasulullah s.a. W. dan mengatakan: "Sesungguhnya saya bermimpi, bahwa kepalaku dipotong dan saya mengikuti kepala itu (karena menceritakan mimpi yang menakutkan) da n beliau berkata : ''Jangan engkau ceritakan bahwa engkau dipermainkan syetan waktu tidur. " 

360. Dari Ibnu Abbas r.a., "Dia menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah s.a.W. mengatakan : "Ya Rasulullah sesungguhnya saya bermimpi malam tadi melihat awan yang meneteskan minyak samin dan air madu. Saya melihat orang banyak menampung dengan tangannya, ada yang mengambil banyak dan ada yang mengambil sedikit. Dan saya melihat tangga, dari langit sampai ke bumi. Saya lihat engkau (nabi) memegang tangga itu, lalu engkau naik ke atas. Kemudian dipegang oleh seorang laki-laki yang lain, lalu dia naik ke atas. Kemudian dipegang pula oleh laki-laki yang lain, lalu dia naik ke atas . Kemudian dipegang pula oleh laki-laki yang lain, dan patah di tengah, tetapi kemudian disambung, lalu dia naik ke atas." Lalu Abu Bakar berkata: "Ya Rasulullah !- Saya mohon demi Allah, biarkanlah saya mentabirkan mimpi itu" Rasulullah s.a.w. menjawab : "Ta'birkanlah" Kata Abu Bakar : adapun awan itu ialah awan Islam. Adapun minyak samin dan air madu yang menetes dari padanya. ialah Quran, manis dan lembut. Apa yang ditampung orang banyak dari Quran itu, ada yang beroleh banyak dan ada yang beroleh sedikit. Adapun tangga dari langit sampai ke bumi ialah kebenaran yang engkau bawa, engkau pegang teguh lalu Tuhan meninggikan engkau karenanya. Sesudah itu dipegang pula oleh orang lain dan dia menjadi tinggi karenanya. Sesudah itu dipegang pula oleh" orang lain dan dia menjadi tinggi karenanya. Kemudian dipegang pu a oleh orang lain, tapi tangga itu patah di tengah, kemudian disambung, lalu dia menjadi tinggi karenanya. Saya mohon kepada engkau, kabarkanlah kepadaku, 'apakah ta 'bir itu benar atau salah ?" Rasulullah s.a. w. menjawab : "Sebagian benar dan sebagian salah." Kata Abu Bakar : "Demi Allah, ya Rasulullah Terangkanlah kepadaku mana yang salah !" Nabi menjawab : ''Jangan bersumpah !" -wanita-istricantik.com-

MIMPI SEORANG MUSLIM SEBAGIAN DARI WAHYU

MIMPI SEORANG MUSLIM SEBAGIAN DARI WAHYU 

 357 Dari Abu Hurairah r.a. katanya :
"Rasulullah s.a. w. bersabda : a pabila masa (kiamat) telah dekat, jarang mimpi orang islam itu yang tidak benar. Orang yang'lebih benar mimpinya ialah orang yang paling benar perkataannya. Mimpi orang islam itu sebagian dari empat puluh lima bagian nubuwah (wahyu) Mimpi itu tiga macam : Mimpi yang benar, berita gembira dari Allah dan mimpi yang menyedihkan dari syeitan dan mimpi yang ditimbulkan (dikhayalkan) jiwa manusia itu sendiri. Apabila seseorang bermimpi dengan mimpi yang tidak disukainya (menakutkan), maka hendaklah dia bangun dan sembahyang dan jangan diceritakannya mimpi itu kepada orang lain. " -wanita-istricantik.com-

MIMPI MENERIMA KURMA

MIMPI MENERIMA KURMA

 361. Dari- Anas bin Malik r.a. katanya :
"Rasulullah s.a. w. bersabda : "Pada suatu malam aku bermimpi, seolah olah kami di rumah 'Uqbah bin Rafi', lalu diberikan kepada kami korma yang baru mas ak, dari semacam korma biasa dinamakan ibnu Thabin . Saya me na'birkan mimpi itu bahwa kita akan memperoleh kemulusa n di dunia dan akibat yang baik di hari akhirat, dan bahwa agama kita sesungguhnya amat baik. " -wanita-istricantik.com-

MIMPI YANG MENYENANGKAN

MIMPI YANG MENYENANGKAN

356. Dari Abu Qatadah r.a. katanya :
''Rasulullah s. a. w. bersabda: "Mimpi yang baik dari Allah dan mimpi yang buruk (menakutkan) dan syeitan. Dan siapa yang bermimpi dan dalam mimpi ada sesuatu yang menakutkan, maka hendaklah dia menyemburkan air liumya ke sebelah kiri dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari bahaya syeitan. Dengan demikian, mimpi itu tidak akan membahayakan kepadanya. Dan janganLah diceritakannya kepada siapapun. Tetapi, kalau dia bermimpi dengan mimpi yang baik. maka hendaklah dia bergembira dan jangan diceritakannya selain kepada orang yang disukainya. " -wanita-istricantik.com-

MIMPI BURUK

MIMPI BURUK 

354 dari qatadah berkata :
 rasulullah saw bersabda : mimpi yang benar dari Allah dan mimpi biasa dari setan. apabila seseorang kamu bermimpi dengan mimpi yang tidak disukainya (menakutkan), maka hendaklah dia menyemburkan air liurnya ke kiri tiga kali dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari bahaya mimpi. dengan demikian, mimpi itu tidak akan membahayakan kepadanya. 

 355. dari jabir ra katanya :
rasulullah bersabda : apabila seseorang kamu bermimpi dengan mimpi yang tidak disenangi nya (menakutkan), maka hendaklah dia menyemburkan air liurnya ke sebelah kiri tiga kali dan hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya syeitan, tiga kali dan hendaklah dia membalikkan badannya ke sebelah rusuk yang lain. " -wanita-istricantik.com-

Saturday, 18 August 2012

MENGAMBIL HARTA SUAMI UNTUK BELI PERHIASAN

MENGAMBIL HARTA SUAMI UNTUK BELI PERHIASAN

353. Dari Asma r.a. katanya :
''Datang seorang perempuan menemui Nabi s.a. w. mengatakan : "Saya seorang perempuan yang mempunyai madu. Bolehkah saya berhias (membeli pakaian) dari harta suamiku yang tidak diberikannya kepadaku ?" Rasulullah S.a.w. menjawab : "Orang yang berhias dengan mempergunakan harta yang tidak diberikan suaminya, sama dengan orang yang memakai dua helai kain tiruan. " -wanita-istricantik.com-

DUA GOLONGAN ISI NERAKA

DUA GOLONGAN ISI NERAKA

3S2. Dari Abu Hurairah r.a. katanya :
''Rasululloh s.a. w. bersabda : "Dua golongan dari isi neraka yang belum aku lihat. Suatu kaum yang mempunyai cemeti seperti ekor onta dengan itu mereka memukul orang banyak. Dan perempuan- perempuan yang berpakaian tetapi telanjang (pakaian yan g sangat tipiS, s angat sempit atau tidak menutupi 'aurat), pandai merayu dan suka dirayu, Rambutnya bagai punuk onta yang miring letaknya. Mereka tidak masuk ke dalam surga dan tidak memperoleh bau harum surga, sedangkan bau harUm surga itu dapat dirasakan dari sejauh perjalanan sebegini. . · sebegini. . . . . (jarak yang sangot jauh). "
-wanita-istricantik.com-

TATTOO

TATTOO

351. Dari Ibnu Umar r.a. katanya :
"Bahwa Rasulullah s. a. w. mengutuk orang yang bekerja menyambun g rambut dan yang meminta supaya rambutnya disambung, yan bekerja membuat tattoo di kulit dan yang meminta supaya dibuatkan tattoo di kulitnya. "-wanita-istricantik.com-

MENYAMBUNG RAMBUT

MENYAMBUNG RAMBUT

350. Dari Asma binti Abu Bakar r.a, katanya :
''Datang seorang perempuan kepada Nabi s.a. w. mengatakan : "Ya Rasulullah ! Saya mempunyai seorang anak peremp an yang akan menjadi penganten. Dia kena penyakit cacar lalu gugur rambutnya. Bolehkah saya sambung rambutnya (dengan rambut orang lain) ?' Nabi menjawab : "Dikutuki Allah orang yang melakukan menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung"
-wanita-istricantik.com-

MENCUKUR SEBELAH KEPALA

MENCUKUR SEBELAH KEPALA

349. Dari Ibnu Umar r.a. katanya :
''Bahwa Rasulullah S.a. w. melarang mencukur sebelah, kepala anak. -wanita-istricantik.com-

MENCAP BINATANG

MENCAP BINATANG

347. Dari Jabir r.a. katanya :
"Sesungguhnya seekor himar lewat di hadapan Rasulullah s.a. w. dan muka himar itu diberi tanda (cap), lalu beliau bersabda : 'dikutuki Allah orang yang membuat tanda itu. "

348 Dari Anas bin Malik r.a. katanya :
"Saya melihat di tangan Rasulullah s.a. w: alat untuk memberz tanda (cap) untuk menandai onta sedekah (zakat)."
-wanita-istricantik.com-

KEHORMATAN DAN KEBERSIHAN MUKA

KEHORMATAN DAN KEBERSIHAN MUKA

346. Dari jabir r.a. katanya :
rasulullah saw melarang memukul muka dan membuat tanda tanda (ukiran) di muka
-wanita-istricantik.com-

LONCENG DAN ANJING

ANJING DAN LONCENG

344. Dari Abu Hurairah r.a. katanya :
"Rasulullah s.a. w. bersabda : "Malaikat tidak mau menemani suatu kelompok yang di situ ada anjing dan lonceng. "

345. Dari Abu Hurairah r.a. katanya :
"Rasulullah S.a. w. bersabda : ''Lonceng itu suling setan."
-wanita-istricantik.com-

GAMBAR

GAMBAR

343. Dari Ibnu Umar r.a. katanya :
"Rasulullah s.a. w. bersabda : 'Mereka yang membuat gambar, disiksa di hari kiamat. Dikatakan kepada mereka "Hidupkanlah (bernyawa) apa yang kamu ciptakan itu '"
-wanita-istricantik.com-

JIBRIL BERTAMU KE RUMAH NABI MUHAMMAD

JIBRIL BERTAMU KE RUMAH NABI MUHAMMAD

342. Dari 'Aisyah r.a. katanya :
''jibril menjanjikan kepada Rasulullah s; a. w. akan datang pada waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan itu telah tiba, sedang Jibril belum juga datang. Di tangan Nabi ada sebuah tongkat lalu dijatuhkannya dari tangannya. Beliau berkata : "Allah dan Rasul-rasulNya tidak akan memungkiri janji." Kemudian beliau berpaling, kebetulan seekor anak anjing berada di bawah tempat tidur beliau. Lalu Nabi bertanya kepada 'Aisyah : "Bila anjing ini masuk ke sini ?" asyah menjawab "Demi Allah, saya tidak tahu" Lalu Nabi memerintahkan dan anjing itu dikeluarkan. Maka datanglah Jibril Rasulullah s.a. w. berkata : engkau telah berjanji kepadaku (akan datang), dan aku telah duduk menanti, tetapi engkau belum juga datang. " Jibril menjawab: "Menjadi halangan bagiku, ada anjing di rumah engkau. Sesungguhnya kami tidak akan masuk ke dalam rumah, yang di situ ada anjing dan gambar. "
-wanita-istricantik.com-

MEWARNAI RAMBUT / JENGGOT YANG TELAH PUTIH

MEWARNAI RAMBUT / JENGGOT YANG TELAH PUTIH

340 Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya :
"Abu Quhafah (Ayah Abu Bakar) dibawa ke hadapan Nabi di waktu  menaklukkan Makkah, sedang rambutnya dan janggutnya telah putih seperti Saghamah (sebangsa tanam-tanaman yang putih bunga dan buahnya), lalu Rasulullah s.a. w: bersabda : "Ubarlah ini (rambut dan janggut) dengan sesuatu dan hindarkan warna hitam"

341. Dari Abu Hurairah r.a, katanya :
''Rasu lullah s.a. W. bersabda : "Sesungguhnya orang Yahudi dan Nashrani tidak mengubar rambutnya. Sebab itu berbedalah dengan mereka!"
-wanita-istricantik.com-

TIDUR TELENTANG

TIDUR TELENTANG

339. Dari Abbad bin Tamim r.a. katanya :
"Bahwa dia melihat Rasulullah s.a. w. tidur telentang di mesjid, meletakkan sebelah kakinya atas yang lain ..
-wanita-istricantik.com-

JANGAN MEMAKAI SANDAL SEBELAH

JANGAN MEMAKAI SANDAL SEBELAH

338. Dari Abu Hur:tirah r.a. katanya : 
''Rasulullah S.a. W. bersabda : "janganlah seseorang kamu berjalan dengan memakai sebelah terompa, melainkan dipakai kedua belahnya, atau ditanggalkan keduanya.
-wanita-istricantik.com-

MENYARUNGKAN DAN MENANGGALKAN TEROMPA

MENYARUNGKAN DAN MENANGGALKAN TEROMPA

337. Dari Abu Hurairah r.a. katanya :
"Rasulullah s.a. w. bersabda : 'apabila seseorang kamu memakai terompa, maka hendaklah dimulainya dari yang sebelah kanan. Dan apabila dia menanggalkan terompa, hendaklah dimulainya dari yang sebelah kiri. Boleh juga disarungkan keduanya atau ditanggalkan keduanya sekaligus. ..
-wanita-istricantik.com-

SANDAL NABI MUHAMMAD

SANDAL NABI MUHAMMAD

336 Dari Jabir r.a. katanya :

"Rasulullah s. a. w. bersabda dalam suatu peperangan bersama-sama dengan kami : "Biasakanlah olehmu memakai sandal, karena seseorang sama dengan orang berkendaraan (terpelihara kakinya) selama dia memakai terompa. "-wanita-istricantik.com-

CAP (STEMPEL) NABI MUHAMMAD

CAP (STEMPEL) NABI MUHAMMAD

335. Dari Anas bin Malik r.a. katanya :
"Setelah Nabi beRMaksud mengirim surat kepada Raja Rumawi mereka (sahabat-sahabat) mengatakan : "Bahwa orang itu tidak mau. membaca surat kalau tidak diberi cap (stempel)." Lalu Rasulullah s.a. w. membuat cincin (stempel) dari perak, seolah-olah aku melihat putih cincin itu di tangan Rasulullah, sedang tulisannya : "Muhammad dar Rasulullah. "
-wanita-istricantik.com-

CINCIN NABI MUHAMMAD

CINCIN NABI MUHAMMAD

333. Dan Ibnu Umar r.a. katanya :
"Rasulullah s.a. w. memakai cincin perak, dan cincin itu pada mulanya di tangan Nabi kemudian di tangan Abu Bakar, kemudian di tangan Umar dan kemudian di tangan Usman sampai jatuh dari tangan Usman ke dalam telaga Aris. Tulisan cincin itu : "Muhammad dar Rasulullah. "

334 Dari Anas bin Malik r.a. katanya :
"Bahwa Rasulullah s. a. w. memakai cincin perak di tangan kanannya dengan permata hitam, sedang permata itu di sebelah tapak tangannya -wanita-istricantik.com-

MENDALAMKAN SARUNG KARENA SOMBONG

MENDALAMKAN SARUNG KARENA SOMBONG

332. Dari Abu Hurairah r.a. katanya :
"Bahwa dia melihat seorang laki-laki yang sarungnya terlampau dalam, sampai menyapu tanah dan berjalan dengan sombongnya, yaitu seorang Amir (Pembesar) dari negeri Bahrain, sambil mengatakan : "Pembesar lewat, Pembesar lewat" Rasulullah saw. bersabda : "Sesungguhnya Allah tidak memandang balk orang yang mendalamkan sarungnya, karena sombongnya."
-wanita-istricantik.com-

BANTAL NABI MUHAMMAD

BANTAL NABI MUHAMMAD

331. Dari 'Aisyah r.a. katanya :
a dalah bantal Rasulullah s.a. w. tempat beliau bersandar terbuat dari kulit yang berisi daun korma. "
-wanita-istricantik.com-

Friday, 17 August 2012

KELONGGARAN MEMAKAI SUTERA KARENA PENYAKIT KULIT

KELONGGARAN MEMAKAI SUTERA KARENA PENYAKIT KULIT

330. Dari Anas bin Malik r,a. katanya :
"Bahwa Rasulullah s.a. w. memberikan kelonggaran kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dan Zubair bin 'Awam, untuk memakai baju sutera dalam perjalanan, karena penyakit kulit yang diderita keduanya." -wanita-istricantik.com-

DILARANG MEMAKAI BEJANA EMAS DAN PERAK

DILARANG MEMAKAI BEJANA EMAS DAN PERAK

329. dari Huzaifah r.a. katanya :
"Rasulullah S.a. w. bersabda : "Janganlah kamu minum di bejana emas dan bejana perak, dan jangan kamu memakai sutera kembang dan sutera biasa. Karena itu untuk mereka (yang tidak beriman) di dunia dan untuk kamu yang beriman di akhirat, hari kiamat. "
-wanita-istricantik.com-

TUJUH PERINTAH DAN TUJUH LARANGAN

TUJUH PERINTAH DAN TUJUH LARANGAN

328 Dari Bara' bin' Azib r.a. katanya :
"Rasulullah s.a. w. menyuruh kami mengerjakan tujuh perintah. dan melarang kami mengerjakan tujuh larangan. Kami disurUhnya menjenguk orang sakit, mengiringkan jenazah (usungan mayat). mendoakan orang bersin, membayar kifarat sumpah, menolong orang teraniaya, memperkenankan undangan (kenduri) dan menyebarkan ucapan salam (Assalamu 'alaikum). dan beliau melarang kami memakai cincin emas, minum di bejana perak, memakai tilam sutera, katun bercampur sutera, sutera biasa, sutera tebal dan sutera kembang. "
-wanita-istricantik.com-

MINUM DI BEJANA PERAK

MINUM DI BEJANA PERAK
 327. dari ummu salamah ra istri nabi, katanya :
rasulullah saw bersabda : siapa yang minum di bejana perak sesungguhnya api neraka dalam perutnya

-wanita-istricantik.com-

TIDAK PERNAH MENCELA MAKANAN

TIDAK PERNAH MENCELA MAKANAN

325. dari abu hurairah ra katanya :
rasulullah saw tidak pernah mencela suatu makanan. kalau disukainya beliau makan dan kalau tidak, ditinggalkannya ( tidak dimakannya)

326. dari abu hurairah ra katanya :
saya tidak pernah melihat rasulullah saw mencela makanan. kalau disukainya beliau makan, kalau tidak disukainua beliau diam saja-wanita-istricantik.com-

ORANG BERIMAN MINUM DENGAN SATU PERUT

ORANG BERIMAN MINUM DENGAN SATU PERUT

324. dari abu hurairah ra katanya :
"sesungguhnya Rasulullah s.a. w. kedatangan seorang tamu dan dia seorang kafir Lalu Nabi menyuruh menjemput seekor k mbin g dan diperahnya Untuk tamu itu. Diminumnya SUSu itu s ampai habis. kemudian diperah seekor lagi. lalu diminumnya sampai habis. kem udian diperah seekor lagi, lalu diminumnya dan seteru snya sampai dia m eminum perahan tujuh ekor kambing. Kemudian di waktu pagi dia telah memeluk agama Islam. Rasulullah s.a. w. menyuruh supaya dipe rah seekor kambing, lalu diminum oleh tamu tadi. Kemudian Nabi menyuruh diperah seekor kambing lagi dan tamu itu tidak sanggup menghabiskannya Lalu Rasulullah s.a.w. bersab a: Orang beriman minum dengan satu perut, sedang orang kafir minum dengan tujuh perut. " -wanita-istricantik.com-

MAKANAN DUA ORANG CUKUP UNTUK TIGA ORANG

MAKANAN DUA ORANG CUKUP UNTUK TIGA ORANG

322. Dari Abu Hurairah r.a. katanya :
"Rasulullah s.a. w. bersabda . "Makanan dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga orang cukup untuk empat orang. "
-wanita-istricantik.com-

MEMULIAKAN TAMU

MEMULIAKAN TAMU

321. Dari Abu Hurairah r.a. katanya :
"Sesungguhnya seorang Anshar (penduduk Madinah) bermalam di rumahnya seorang tamu. Dia tidak mempunyai apa-apa, selain'untuk makanannya dan makanan anak-anaknya. Dia berkata kepada istrinya: "Suruhlah anak-anak tidur dan padami lampu dan hidangkan kepada tamu apa yang ada !" Maka turunlah ayat ini : "Mereka mendahulukan temannya dari dirinya sendiri. biarpun mereka sangat memerlukan. "(AI Qur-an surat Al Hasyar ayat 9).
-wanita-istricantik.com-

BAWANG PUTIH

BAWANG PUTIH

320. Dari Abu Ayyub r.a. katanya :
"Rasulullah s.a. w. apabila diberikan kepada beliau makanan, dimakannya sebagian dan beliau kirim kelebihanya kepada saya. Dan s esungguhnya dikirimkannya kepada saya pada suatu hari kelebihan makanan yang tidak beliau makan, karena di dalamnya ada bawang putih. Lalu saya bertanya : "Haramkah itu ?" Beliau menjawab 'Tidak ! Tetapi aku tidak menyukain ya karena baunya " Kata Abu Ayyub : "Sesungguhnya saya tidak menyukai apa yang tidak engkau sukai. "-wanita-istricantik.com-

CUKA SAMBAL YANG PALING BAIK

CUKA SAMBAL YANG PALING BAIK

319 Dan Jabir bin Abdullah r.a. katanya :
"Sesungguhnya Rasulullah s.a. w. meminta sambal kepada istrinya, lalu jawabnya : "Yang ada hanya cuka. .. Nabi memintanya dan makan dengan cuka itu, dan mengucapkan : "Cuka itu sambal yang paling baik, cuka itu sambal yang paling baik !" -wanita-istricantik.com-

MAKANAN KAUM BANI ISRAEL KETIKA DI PADANG TIA

MAKANAN KAUM BANI ISRAEL KETIKA DI PADANG TIA

318. Dari sa'id bin Zaid r.a. katanya :
"Rasulullah S.a. w. bersabda : "CendAwan itu sama dengan manna (makanan kaum Bani Israil ketika di padang Tia) dan airnya obat mata. " -wanita-istricantik.com-