Posts

TIDAK BOLEH MERASA SENANG DAN MENGIKUTI PERBUATAN YANG SALAH

MEMELIHARA KESATUAN UMAT

TINDAKAN TEGAS TERHADAP ORANG MEMECAH BELAH KAUM MUSLIMIN

WAJIB MENYATUKAN DIRI DENGAN JAMA'AH DAN MEMATUHI IMAM

MENYENDIRI APABILA PERPECAHAN TELAH MERAJALELA

DALANG WANITA, nyi wiwik

MEMENUHI KEWAJIBAN DALAM PEMERINTAHAN

TANGGUNG JAWAB KEPALA PEMERINTAHAN

HANYA PATUH DALAM MENGERJAKAN PERBUATAN BAIK

TIDAK BOLEH MEMATUHI PERINTAH KALAU MELANGGAR PERINTAH ALLAH

MEMATUHI DALAM MELAKSANAKAN KITAB ALLAH

MEMATUHI PERINTAH

MEMATUHI PERINTAH NABI DAN PEJABAT PEMERINTAHAN

KORUPTOR

PEJABAT YANG MENIPU RAKYAT TIDAK MASUK SURGA

SETIAP PEMIMPIN'BERKEWAJIBAN MEMIMPIN DENGAN BAIK

PEJABAT YANG MEMPERSULIT URUSAN RAKYAT

JABATAN PEMERINTAHAN ADALAH AMANAH DAN TANGGUNG JAWAB BESAR

ORANG YANG SANGAT HARAP MEMPEROLEH JABATAN PEMERINTAHAN

UMAR TIDAK MAU MENUNJUK KHALIFAH PENGGANTINYA

BEBERAPA KETERANGAN, PERINGATAN DAN NASEHAT NABI

PERKEMBANGAN ISLAM SELAMA DUA BELAS KHALIFAH DARI KAUM QUREISH

PENGARUH KAUM QURAISH

LUCU

CARA MENDIRIKAN APOTIK

PERSYARATAN MENDIRIKAN PABRIK KOSMETIK

PERIZINAN MENDIRIKAN SALON KECANTIKAN

INNOCENCE OF MUSLIMS

RIZUKI

CARA MENJADI AGEN PULSA