HUKUMAN UNTUK ORANG YANG BERZINA

HUKUMAN UNTUK ORANG YANG BERZINA
98. Dari 'Ubadah bin Shamit r.a. katanya:
"Rasulullah s.a. w. basabda: ''terimalah dari aku terimalah dari aku.' sesungguhnya Allah telah mengadakan untuk wanita wanitaitu jalan penyelesaian. wanita perawan berzina dengan seoranglaki-laki bujangan (sama-sama belum pernah kawin), hukumannya didera seratus kali dan diasingkan (dipenjara) selama setahun. wanita janda yang berzina dengan laki-Iaki duda (sama-sama pernah kawin). hukumannya dera seratus kali dan rajam (dilempari misalya dengan batu sampai mati). ..

99. Dan Abu Hurairah r.a. katanya:
"Datang seorang laki-laki dari kaum Muslimin kepada Rasulullah s.a.w ketika beliau sedang berada di mesjid. Lalu laki-laki tadi memanggil Na bi dan mengucapkan: "Ya Rasulullah.' Sesungguhnya saya telah berbuat zina! Nabi memalingkan mukanya dari laki-Iaki itu (tiada memperdulikan). Lalu pindah ke tempat ke sebelah Nabi menghadapkan mukanya dan mengatakan lagi: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya saya telah berbuat zina.' Nabi memalingkan mukanya (melengong). Hal itu terjadi sampai empat kali. Setelah laki-laki tadi sampai empat kali mengakui dirinya berzina. Rasulullah s.a. w. menzanggilnya dan bertanya: "Apakah engkau gila?" Dia menjawab: "Tidak!" Kata beliau: "Apakah engkau telah pernah kawin?" Dia menjawab: "Sudah pernah! rasulullah s.a. w. memerintahkan: "Bawalah orang ini dan lakukanlah kepadanya hukum rajam!"
-wanita-istricantik.com-