LARANGAN TUHAN

BEBERAPA LARANGAN TUHAN
88. Dari Mughirah bin Syu 'bah r .a. katanya:
"Rasulullah s.a. w. bersabda: "Sesungguhnya Allah 'Azza Wajalla melarang kamu mendurhakai ibu bapa. menguburkan anak perempuan hidup-hidup, enggan membayarkan kewajiban dan menuntut yang bukan haknya. Dan tidak menyukai tiga hal: Berkata begini begitu (omong-kosong). banyak tanya dan membuang-buang harta (mubazir). "
-wanita-istricantik.com-